Rodzaje postępowań administracyjnych

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) reguluje 4 rodzaje postępowań: a) postępowanie administracyjne ogólne b) postępowanie kończące się czynnością materialno-techniczną c) postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń d) postępowanie w sprawie skarg i wniosków.…

Czytaj dalej Rodzaje postępowań administracyjnych

Przedmiot ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami dotyczy wszystkich nieruchomości państwowych z wyjątkiem: 1)      nieruchomości leśnych - gospodarowanie tymi nieruchomości podlega ustawie o lasach, 2)      nieruchomości rolnych – w tym zakresie obowiązuje ustawa…

Czytaj dalej Przedmiot ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wykroczenie

Wykroczenie – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Sprawca czynu zabronionego nie popełnia…

Czytaj dalej Wykroczenie

Definicja przestępstwa

Przestępstwo na gruncie polskiego prawa karnego jest to czyn zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia albo występek, przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w…

Czytaj dalej Definicja przestępstwa

Prawo zobowiązań

Zobowiązania są częścią prawa cywilnego, które regulują społeczne formy wymiany dóbr i usług, czyli wszelkiego rodzaju usługi czy dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową. Zobowiązanie polega na tym, że…

Czytaj dalej Prawo zobowiązań

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe - dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy (w wyjątkowych sytuacjach także nie do rzeczy - np. użytkowanie prawa).…

Czytaj dalej Prawo rzeczowe

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to jeden z kontraktów bardzo często występujących w obrocie. Nic dziwnego – każdy w końcu chce mieć własny kąt. Warto więc bliżej przyjrzeć się konstrukcji prawnej tej umowy.…

Czytaj dalej Umowa deweloperska