Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe - jest to zbiorcza nazwa dla postępowań odbywających się przed niezawisłymi i niezależnymi organami (sądy), w przeciwieństwie do postępowań odbywających się w całości przed innymi organami (np. postępowanie…

Czytaj dalej Postępowanie sądowe

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne - zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego (rozumianego jako "sprawa cywilna"…

Czytaj dalej Postępowanie egzekucyjne

Zasady postępowania administracyjnego

Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należą: Zasada prawdy obiektywnej oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na postawie, którego ma nastąpić…

Czytaj dalej Zasady postępowania administracyjnego

Działalność gospodarcza na Litwie

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej interesują się prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach ościennych. W niniejszym artykule przedstawiam możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie. Różnicę uregulowania spółki jawnej i komandytowej stanowi to,…

Czytaj dalej Działalność gospodarcza na Litwie

Projekt zmian w KRS.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zakłada usprawnienie i ułatwienie pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Centralną…

Czytaj dalej Projekt zmian w KRS.

Firma Google podejrzana

Hamburska prokuratura rozpoczęła dochodzenie przeciwko gigantowi branży internetowej - firmie Google. Korporacja jest podejrzana o naruszanie prawa do prywatności internautów przez rejestrowanie ich aktywności w sieci - informuje Associated Press.…

Czytaj dalej Firma Google podejrzana

Budynek a obiekt budowlany

Ustawa prawo budowlane szczegółowo definiuje co należy rozumieć przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla osób podejmujących budowę - przede wszystkim w…

Czytaj dalej Budynek a obiekt budowlany