prawo wekslowe – podstawy cz. 21

- klauzula  nie  na  zlecenie  -  co  do  zasady  weksle  są  wekslami  na  zlecenie, czyli  że  ktoś  wystawia  na  czyjąś  rzecz,  na  czyjeś  polecenie,  zlecenie  weksel,  ale również  to  określenie …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 21

prawo wekslowe – podstawy cz. 20

Klauzule mające wpływ na zobowiązanie wekslowe: - klauzula waluty efektywnej  -  jeżeli  weksel  występuje  w  obrocie  zagranicznym,  to  co  do  zasady  miejsce  płatności   decyduje  o  tym  w  jakiej  walucie  ten …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 20

prawo wekslowe – podstawy cz. 19

- gdy weksel podpisuje pełnomocnik – powinien oznaczyć, że podpisuje się „jako pełnomocnik”. Pełnomocnictwo do podpisania weklsa jest pełnomocnictwem szczególnym. Do weksla musi być dołączone pełnomocnictwo wskazujące, zę dana osoba…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 19

prawo wekslowe – podstawy cz. 18

- os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą- dopuszczalne jest złożenie oprócz podpisu, także pieczątki, szczególnie jeśli weksel ma związek z prowadzoną działalnością.   - osoba prawna, ułomna osoba prawna- przyjmuje się, …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 18

prawo wekslowe – podstawy cz. 17

8. Pod tym numerem wskazany jest trasat, jest to osoba, która ma dokonać zapłaty. Może nim być osoba fizyczna, prawna, ułomna osoba prawna. To czy trasat będzie zobowiązany do zapłaty…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 17

prawo wekslowe – podstawy cz. 16

X Oznaczenie jaki to jest weksel – własny (czasem określany jako sola / prosty / suchy) czy trasowany (czasem określany jako ciągniony). 6 W treści weksla musi się znaleźć określenie…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 16

prawo wekslowe – podstawy cz. 15

- w oznaczonym terminie- zazwyczaj wpisuje się konkretną datę tj. dzień, miesiąc, rok. Czas płatności weksla musi być precyzyjnie określony, gdy wskażemy kilka terminów płatności weksla-weksel będzie nieważny. W wekslu…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 15

prawo wekslowe – podstawy cz. 14

4. termin płatności weksla Wg prawa wekslowego, weksel może być płatny: - za okazaniem, wówczas pod nr 4 będzie określenie np. „za okazaniem”, „ a vista”, „na żądanie”- wówczas w…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 14

prawo wekslowe – podstawy cz. 13

Co do zasady weksel będzie realizowany w walucie kraju, w którym nastąpi płatność, niezależnie od tego w jakiej walucie będzie wystawiony. Wyjątek będzie wówczas, gdy w wekslu pojawi się specjalna…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 13

prawo wekslowe – podstawy cz. 12

Pojawiają się głosy, że weksel jest wystawiony w dniu, gdy zostanie on wręczony wierzycielowi. Natomiast jeśli nawet weksel został wydany kilka dni po jego wystawieniu, to np. zdolność do wystawienia…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 12