prawo wekslowe – podstawy cz. 11

Elementy weksla 1. miejsce wystawienia weksla – konieczny, ustawowy element weksla dowolna miejscowość (nie adres), według której określamy prawo właściwe i na podstawie tego prawa oceniamy czy dana osoba miała…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 11

prawo wekslowe – podstawy cz. 10

Uzupełnienie weksla in blanco następuje zgodnie z porozumieniem wekslowym (deklaracją wekslową) – teoretycznie porozumienie może być też ustne. W prawie wekslowym nie jest określona forma, w jakiej powinno być sporządzone…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 10

prawo wekslowe – podstawy cz. 9

Kredyt dyskontowy: podawca czyli dysponujący wekslem udaje się do banku w celu przedstawienia weksla, może to być tylko weksel pełny, spełniający ustawowe elementy. Bank może regulaminem własnym zaostrzyć warunki konieczne…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 9

prawo wekslowe – podstawy cz. 6

Głównym dłużnikiem wekslowym w wekslu własnym jest zawsze wystawca weksla  własnego. Głównym dłużnikiem wekslowym w wekslu   trasowanym jest trasat  weksla  trasowanego, a  w  zasadzie  akceptant  weksla  trasowanego,  dlatego że  trasat …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 6

prawo wekslowe – podstawy cz. 5

- weksel jest dokumentem, który musi być trwale napisany, nie można sporządzić go np. ołówkiem czy kredą. - można dokonywać skreśleń na wekslu, ale są to skreślenia mające określone znaczenie…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 5

prawo wekslowe – podstawy cz. 4

Art.101 pr.wekslowego Weksel własny zawiera:  1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;  2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;  3) oznaczenie terminu płatności;  4) oznaczenie miejsca płatności;  5) nazwisko…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 4

prawo wekslowe – podstawy cz. 3

Wybuch II wojny światowej nie zatrzymał obrotu wekslowego. Dopiero komunizm spowodował, że weksel nie rozwinął się w świadomości społecznej – podobnie z hipoteką. Jedynymi miejscami, gdzie weksle funkcjonowały, były centrale…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 3

prawo wekslowe – podstawy

Trzeba pamiętać o tym, że system konwencyjny jest bardziej wymagający – tzn. jeżeli coś jest wekslem według systemu konwencyjnego to na pewno też według systemu anglosaskiego. W 1930 r. w…

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy

prawo wekslowe

Początki i źródła weksli: - Ze względów bezpieczeństwa rozpowszechniało się zobowiązanie do wypłaty oznaczonej kwoty pieniężnej przez bankiera w innym mieście (na obszarze Cesarstwa rzymskiego)- XII wiek, - W XIV wieku pojawił…

Czytaj dalej prawo wekslowe