Współpraca sądów z krajowymi punktami kontaktowymi Europejskiej Sieci Sądowej i przedstawicielem krajowym w Eurojuście uregulowana

Od 15 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1542), która dodaje rozdział "Współpraca…

Czytaj dalej Współpraca sądów z krajowymi punktami kontaktowymi Europejskiej Sieci Sądowej i przedstawicielem krajowym w Eurojuście uregulowana

Więcej informacji o dłużnikach w rejestrze dłużników niewypłacalnych KRS

15 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie noweli rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w…

Czytaj dalej Więcej informacji o dłużnikach w rejestrze dłużników niewypłacalnych KRS

Nowe rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia

12 stycznia 2013 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających…

Czytaj dalej Nowe rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia

Odsetki podatkowe (ich wysokość zrównana z odsetkami ustawowymi) i odsetki maksymalne znowu w dół

Od 10 stycznia 2013 r. obowiązuje Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę…

Czytaj dalej Odsetki podatkowe (ich wysokość zrównana z odsetkami ustawowymi) i odsetki maksymalne znowu w dół

Szkodliwa konkurencja podatkowa

Co to jest szkodliwa konkurencja podatkowa? Są to działania różnych państw, mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do lokowania swoich środków pieniężnych w tych krajach z uwagi na podatki. Państwa te…

Czytaj dalej Szkodliwa konkurencja podatkowa