Rodzaje amortyzacji podatkowej

Co to jest w zasadzie amortyzacja podatkowa? Amortyzacja podatkowa jest to rozłożenie kosztów wprowadzanych do majątku przedsiębiorstwa czy spółki w czasie. Amortyzacją można określić wszelkie czynności mające na celu rozłożenie…

Czytaj dalej Rodzaje amortyzacji podatkowej

Co reguluje ustawa o nasiennictwie ?

  • Post author:
  • Post category:Inne

W grudniu 2012 roku prezydent RP podpisał ustawę o nasiennictwie. Co nowego wprowadziła ta ustawa i dlaczego budzi ona tyle emocji? Ustawa ta stała się punktem sporów pomiędzy rolnikami, a…

Czytaj dalej Co reguluje ustawa o nasiennictwie ?

Zwrot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlegają dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub wniosku bądź też wydanie koncesji czy też zaświadczenia. Obowiązek podatkowy w tym zakresie powstaje w momencie dokonywania czynności, jednakże w…

Czytaj dalej Zwrot opłaty skarbowej

Zmiany w wieku emerytalnym od 1 stycznia 2013 r.

  • Post author:
  • Post category:Inne

Od 1 stycznia 2013 roku rozpoczęła się reforma wieku emerytalnego poprzez wejście w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu…

Czytaj dalej Zmiany w wieku emerytalnym od 1 stycznia 2013 r.

Nowe bardzo ważne przepisy unijne o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeń sądowych oraz ich wykonywaniu w sprawach cywilnych i handlowych (zmiany w tzw. Brukseli I) weszły w życie, choć będą stosowane dopiero od 10 stycznia 2015 r.

9 stycznia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich…

Czytaj dalej Nowe bardzo ważne przepisy unijne o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeń sądowych oraz ich wykonywaniu w sprawach cywilnych i handlowych (zmiany w tzw. Brukseli I) weszły w życie, choć będą stosowane dopiero od 10 stycznia 2015 r.

Dwustronne umowy inwestycyjne między państwami Unii Europejskiej a państwami trzecimi pod kontrolą Komisji Europejskiej

9 stycznia 2013 r. to dzień wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1219/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów…

Czytaj dalej Dwustronne umowy inwestycyjne między państwami Unii Europejskiej a państwami trzecimi pod kontrolą Komisji Europejskiej