Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

Sądowy podział majątku wspólnego ma miejsce w sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią wspólnie dojść do porozumienia w zakresie swojego majątku, wówczas składają odpowiedni wniosek do sądu. O podziale majątku małżonków…

Czytaj dalej Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

Intercyza małżeńska

Intercyza małżeńska jest to umowa zawierana pomiędzy przyszłymi małżonkami mająca na celu wprowadzenie ustroju majątkowego, innego niż ustawowy. Ustawowy ustrój majątkowy to ustrój według którego przedmioty nabyte po zawarciu małżeństwa…

Czytaj dalej Intercyza małżeńska

Abolicja podatkowa

Abolicję podatkową w Polsce reguluje ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta polega na przyznaniu podatnikom…

Czytaj dalej Abolicja podatkowa