Proponowane zmiany dotyczące kształtu samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych.

Proponowane zmiany dotyczą kształtu samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych. Mają one na celu deregulację nie samej instytucji samorządu zawodowego, ale wprowadzenie rozwiązań umożliwiających realizację konstytucyjnego prawa do zrzeszania się…

Czytaj dalej Proponowane zmiany dotyczące kształtu samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych.

Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego w części dotyczącej postępowania zabezpieczającego

       W dniu 3 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać obszerna nowela Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) wraz z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 16 września 2011 r. Kodeks Postępowania…

Czytaj dalej Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego w części dotyczącej postępowania zabezpieczającego

Ekstradycja i jej prawna problematyka

Ekstradycja jest to wydanie osoby ściganej z jednego państwa do drugiego w celu przeprowadzenia przeciw niej postępowania karnego lub wykonania orzeczonej co do niej kary albo środka zabezpieczającego. Ekstradycja w…

Czytaj dalej Ekstradycja i jej prawna problematyka

Europol i jego zadania

Europol, czyli Europejski Urząd Policji (European Police Office) jest policyjną agencją Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze. Pierwsza wzmianka o niej pojawiła się w Traktacie z Maastricht z 1992 r.…

Czytaj dalej Europol i jego zadania