Nowe przepisy o kwalifikacjach zawodowych pracowników

16 lipca 2010 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez dodanie do ustawy - Kodeks Pracy nowego działu „Kwalifikacje zawodowe pracowników” (art. 1031 i nast. Kodeksu Pracy).…

Czytaj dalej Nowe przepisy o kwalifikacjach zawodowych pracowników

Upadłość konsumencka – przebieg postępowania

Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania właściwego jest wskazanie przez upadłego konsumenta i wydanie syndykowi całego majątku albo niezbędnych dokumentów lub w inny sposób wykonywanie ciążących na dłużniku upadłym obowiązków. W przeciwnym…

Czytaj dalej Upadłość konsumencka – przebieg postępowania

Pozwy zbiorowe – treść pozwu, kaucja

Treść pozwu Pozew powinien spełniać wymogi określone w art. 126 i 187 KPC, a ponadto powinien zawierać: 1)wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym 2)wskazanie okoliczności uzasadniających roszczenia jednego rodzaju,…

Czytaj dalej Pozwy zbiorowe – treść pozwu, kaucja

E-sądy sukcesem!

1 stycznia 2010 roku ruszyły e-sądy. Głównym celem działalności zinformatyzowanych sądów miała być oszczędność czasu oraz pieniędzy. Co ważne to, opłaty sądowe również można od stycznia zapłacić drogą elektroniczną. Platforma…

Czytaj dalej E-sądy sukcesem!