Pozwy zbiorowe – przedmiot ustawy

Instytucja tzw. „pozwów zbiorowych” została uregulowana ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 10.7.44), która weszła w życie w dniu 19 lipca 2010…

Czytaj dalej Pozwy zbiorowe – przedmiot ustawy

Instytucja Poświadczenia Dziedziczenia cz. II

Po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz rejestruje ten akt poprzez dokonanie wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Notariusz opatruje ten wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.…

Czytaj dalej Instytucja Poświadczenia Dziedziczenia cz. II

Instytucja Poświadczenia Dziedziczenia cz. I

Instytucja poświadczenia dziedziczenia weszła w życie 2 października 2008 r. ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Ogólnie mówiąc…

Czytaj dalej Instytucja Poświadczenia Dziedziczenia cz. I

Zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony po wprowadzeniu pakietu antykryzysowego

Po wejściu w życie pakietu ustaw antykryzysowych wprowadzonych w związku z kryzysem gospodarczym zmieniły się przepisy Kodeksu Pracy w przedmiocie zawierania przez pracodawców będących przedsiębiorcami, u których nastąpił przestój (czyli…

Czytaj dalej Zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony po wprowadzeniu pakietu antykryzysowego

Nowe rozporządzenie UE w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień w sektorze ubezpieczeniowym

W 1990 r. wprowadzone zostały dla sektora ubezpieczeniowego dwa wyłączenia spod ogólnej zasady zakazu stosowania porozumień ograniczających konkurencję. Następnie w 1992 r. rozporządzeniem 3932/92 została wprowadzona regulacja wyłączająca szerszą kategorię…

Czytaj dalej Nowe rozporządzenie UE w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień w sektorze ubezpieczeniowym

Przesłuchanie świadka na odległość

Sądy mogą przesłuchiwać świadków i biegłych na odległość. Mają być do tego celu przygotowane specjalnie przystosowane sale sądowe. Podobne rozwiązanie sprawdziło się w sprawach karnych, gdzie stosowane jest od kilku…

Czytaj dalej Przesłuchanie świadka na odległość