Co reguluje ustawa o nasiennictwie ?

 • Post author:
 • Post category:Inne

W grudniu 2012 roku prezydent RP podpisał ustawę o nasiennictwie. Co nowego wprowadziła ta ustawa i dlaczego budzi ona tyle emocji? Ustawa ta stała się punktem sporów pomiędzy rolnikami, a…

Czytaj dalej Co reguluje ustawa o nasiennictwie ?

Zmiany w wieku emerytalnym od 1 stycznia 2013 r.

 • Post author:
 • Post category:Inne

Od 1 stycznia 2013 roku rozpoczęła się reforma wieku emerytalnego poprzez wejście w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu…

Czytaj dalej Zmiany w wieku emerytalnym od 1 stycznia 2013 r.

Nowe prawo pocztowe i zmiany przez ten akt wprowadzone.

 • Post author:
 • Post category:Inne

Od dnia 01 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa Ustawa prawo pocztowe, której zadaniem jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Chodzi tutaj o całkowite urzeczywistnienie…

Czytaj dalej Nowe prawo pocztowe i zmiany przez ten akt wprowadzone.

Zmowa cenowa

 • Post author:
 • Post category:Inne

Zmowa cenowa regulowana jest Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Ustawa ta, określa sposoby ochrony konkurencji oraz warunki rozwoju konkurencji. Dodatkowo w ustawie zostały zawarte tryby i procedury mające na…

Czytaj dalej Zmowa cenowa

Ubezwłasnowolnienie

 • Post author:
 • Post category:Inne

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją polegającą na pozbawieniu osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie może być częściowe oraz całkowite. Ubezwłasnowolnienie następuje na skutek wydania orzeczenia sądowego przez sąd okręgowy, który orzeka…

Czytaj dalej Ubezwłasnowolnienie

Zakładowa organizacja związkowa

 • Post author:
 • Post category:Inne

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej nie przysługują wszystkim organizacjom, które działają w określonej firmie, a jedynie tym, które zrzeszają co najmniej 10 członków. Tacy członkowie muszą być pracownikami albo osobami wykonującymi…

Czytaj dalej Zakładowa organizacja związkowa

Rodzaje orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy

 • Post author:
 • Post category:Inne

Jurysdykcję Sądu Najwyższego można podzielić na: nadzwyczajną, incydentalną i merytoryczną. Jurysdykcja nadzwyczajna SN obejmuje skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.  Jurysdykcja incydentalna z kolei odnosi się do orzeczeń…

Czytaj dalej Rodzaje orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy

Opłata produktowa

 • Post author:
 • Post category:Inne

Przez opłatę produktową rozumie się opłatę obliczoną i wpłacaną za opakowania jeżeli wprowadza się na rynek krajowy produkty w opakowaniach, jak np. akumulatory kwasowo-ołowiowe, oleje smarowe , opony nowe pneumatyczne…

Czytaj dalej Opłata produktowa

Nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany – różnice.

 • Post author:
 • Post category:Inne

Średnie wynagrodzenie na stanowisku nauczyciela kontraktowego wynosi 2716 zł brutto. W przypadku takiego nauczyciela umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony. Po dwóch latach pracy na tym stanowisku nauczyciele…

Czytaj dalej Nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany – różnice.

Mały ruch graniczny

 • Post author:
 • Post category:Inne

Mały ruch graniczny polega na regularnym przekraczaniu zewnętrznej granicy lądowej przez osoby, które zamieszkują strefę przygraniczną w celu pobytu w strefie przygranicznej, na przykład ze względów społecznych, kulturalnych bądź uzasadnionych…

Czytaj dalej Mały ruch graniczny