Co reguluje ustawa o nasiennictwie ?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W grudniu 2012 roku prezydent RP podpisał ustawę o nasiennictwie. Co nowego wprowadziła ta ustawa i dlaczego budzi ona tyle emocji? Ustawa ta stała się punktem sporów pomiędzy rolnikami, a obrońcami naturalnych sposobów hodowli oraz pomiędzy opozycją a rządem, politycy podczas głosowań nad naradą podnosili, że Polska powinna być krajem wolnym od upraw roślin modyfikowanych genetycznie. Jednakże generalnie wprowadzenie ustawy zezwalającej na GMO było koniecznością z uwagi na możliwe dotkliwe kary nałożone przez Unię Europejską za brak implementacji przepisów unijnych w wyznaczonym czasie.
Jeszcze do niedawna obowiązywała w Polsce ustawa o nasiennictwie z 2003 roku, która to zakazywała hodowli oraz obrotu nasionami GMO, a przepisy te były niezgodne z prawem unijnym.
Ustawa ta w swoim założeniu implementuje wiele dyrektyw unijnych z zakresu nasiennictwa. Przede wszystkim ustawa reguluje rejestrację i obrót nasionami GMO (jest to skrót od angielskiego Genetically Modified Organisms, czyli organizmy modyfikowane genetycznie). Ponadto ustawa zawiera przepisy o wytwarzaniu oraz wprowadzaniu do obrotu materiałów siewnych, jego różnych odmian pochodzących z amatorskich bądź regionalnych siewów. Ustawa określa szczegółowo zasady zgłaszania odmian roślin przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, oceny nasion roślin warzywnych, rolniczych czy szkółkarskich, a także roślin wykorzystywanych do rozmnażania roślin ozdobnych oraz warzywnych. Ustawa ta reguluje także sposób etykietowania roślin wytwarzanych z nasion modyfikowanych genetycznie oraz oznaczania materiału siewnego. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych będzie rejestrował uprawę w sytuacji gdy jest odrębna, wyrównana oraz trwała. Dodatkowo ośrodek będzie rejestrował odmiany regionalne oraz amatorskie.
Dotychczas w Polsce obowiązywał zakaz uprawiania upraw z nasion GMO, co rodziło często sytuacje braku kontroli państwowej nad produkcją, gdyż rolnicy mogli kupować nasiona GMO na granicą i siać je w Polsce. Dlatego też nowa ustawa pozwala na kontrolę upraw. Środkami kontroli zawartymi w ustawie jest możliwość nakładania kar na niestosujących się do zaleceń ustawy oraz nawet likwidacja uprawy.
Do nowej ustawy wydano rozporządzenie, które zakazuje wysiewu kukurydzy MON810 i uprawy ziemniaków Amflora. Unijne przepisy nie zakazują wprowadzenia zakazu upraw GMO, dlatego też Polska wprowadziła do ustawy rozporządzenia zakazujące GMO. Z takiej możliwości zakazu GMO skorzystały również takie państwa jak Austria, Niemcy czy Francja.
Największym producentem upraw GMO na świecie są Stany Zjednoczone, gdzie żywność GMO nie musi być oznaczana na opakowaniu jako modyfikowana, w przeciwieństwie do rynku europejskiego gdzie takie oznaczenia są koniecznością. Badania naukowe przeprowadzane na przestrzeni lat wykazują, że uprawy genetycznie modyfikowane nie mają wpływu na zdrowie i życie człowieka.
Ustawa wraz z rozporządzeniem weszły w życie z dniem 28 stycznia 2013 roku. Możliwe jest, że ustawa zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na jej szkodliwość dla polskiego rynku siewnego.

More to explorer