Hałas i jego regulacja w przepisach o ochronie środowiska.

 • Post author:
 • Post category:Inne

W  kilkudziesięciu polskich aktach prawnych jest poruszona problematyka dotycząca hałasu w środowisku naturalnym . Najistotniejszym z nich jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Jest to podstawowy…

Czytaj dalej Hałas i jego regulacja w przepisach o ochronie środowiska.

Nowelizacja ustawy o normalizacji

 • Post author:
 • Post category:Inne

Sposób ustanawiania Polskiej Normy oraz jej miejsce w polskim systemie prawnym normuje Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku z późniejszymi zmianami. Ogólnie rzecz ujmując – określa ona…

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o normalizacji

Zawieszenie działalności gospodarczej

 • Post author:
 • Post category:Inne

Zawieszenie działalności gospodarczej jest wnioskowe, oznacza to, że tylko w sytuacji gdy przedsiębiorca złoży wniosek, wówczas zawieszenie może się dokonać. Zawiesić działalność gospodarczą może jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników…

Czytaj dalej Zawieszenie działalności gospodarczej

Elektroniczny instrument płatniczy

 • Post author:
 • Post category:Inne

Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, również i ten z dostępem do środków pieniężnych na odległość. Dzięki niemu posiadacz może dokonywać operacji na elektronicznym pieniądzu przy użyciu elektronicznych nośników…

Czytaj dalej Elektroniczny instrument płatniczy

Funkcje izb lekarskich

 • Post author:
 • Post category:Inne

Funkcje oraz zadania izb lekarskich są enumeratywnie wymienione w Ustawie o Izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 z późn. zm. Naczelna Izba Lekarska oraz okręgowe izby lekarskie są jednostkami…

Czytaj dalej Funkcje izb lekarskich

Rodzaje stopni niepełnosprawności w polskim prawie

 • Post author:
 • Post category:Inne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny umiarkowany lekki Znacznym stopniem niepełnosprawności charakteryzuje się osoba z…

Czytaj dalej Rodzaje stopni niepełnosprawności w polskim prawie

Stan niedostatku

 • Post author:
 • Post category:Inne

Stan niedostatku jest pojęciem, które należy wyjaśnić w oparciu o różne, często pozaprawne kryteria. Jego właściwie rozumienie jest konieczne do prawidłowego zastosowania różnych przepisów polskiego prawa, które będą przecież kreowały…

Czytaj dalej Stan niedostatku

Świadectwo energetyczne

 • Post author:
 • Post category:Inne

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem stwierdzającym wielkość energii potrzebnej do użytkowania budynku. Dzięki informacjom zawartym w tym dokumencie można dowiedzieć się jakie jest zapotrzebowanie na energię, co pozwala obliczyć…

Czytaj dalej Świadectwo energetyczne

Polska Izba Ubezpieczeń

 • Post author:
 • Post category:Inne

Polska Izba Ubezpieczeń jest to organizacja gospodarcza, zrzeszająca działających na terenie Polski ubezpieczycieli. Podstawowym zadaniem Izby jest prowadzenie działań, a także reprezentowanie członków izby w celu ochrony ich wspólnych interesów,…

Czytaj dalej Polska Izba Ubezpieczeń

Kary za nielegalny połów ryb

 • Post author:
 • Post category:Inne

Przez nielegalny połów ryb rozumie się łowienie ryb w obrębie hodowlanym m.in. bez wymaganych dokumentów, przy użyciu złego sprzętu lub sposobu łowienia i naruszenia innych zakazów znajdujących się w ustawie…

Czytaj dalej Kary za nielegalny połów ryb