Skarga na opieszałość sądu

 • Post author:
 • Post category:Inne

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ma na celu przeciwdziałanie przewlekłości w czasie trwania postępowania. Zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi…

Czytaj dalej Skarga na opieszałość sądu

Nowe zasady sprostowanie w prasie

 • Post author:
 • Post category:Inne

W dniu 14 września 2012r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie Prawo prasowe, które to weszły w życie 2 listopada br. Głównymi zmianami wprowadzonymi jest sposób publikowania sprostowań w prasie. Głównym…

Czytaj dalej Nowe zasady sprostowanie w prasie

Tryby udzielania zamówień publicznych

 • Post author:
 • Post category:Inne

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa 8 trybów udzielania zamówień publicznych, przy czym dwa z nich są podstawowe, więc aby je zastosować nie muszą zachodzić określone przesłanki, reszta zaś to tryby…

Czytaj dalej Tryby udzielania zamówień publicznych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

 • Post author:
 • Post category:Inne

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest regulowana przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego, a w nieobjętym przez powyższa ustawę zakresie przez przepisy kodeksu cywilnego. Prawo telekomunikacyjne definiuje tą świadczenie usług objętych tą…

Czytaj dalej Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

E – sąd w Lublinie i jego właściwość

 • Post author:
 • Post category:Inne

E- sąd w Lublinie, będący IV Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego w Lublinie, a w przypadku sądu odwoławczego - II Wydziałem Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Lublinie, został utworzony w celu…

Czytaj dalej E – sąd w Lublinie i jego właściwość

Europejski Bank Centralny

 • Post author:
 • Post category:Inne

Europejski Bank Centralny (EBC) to jedna z najważniejszych instytucji (instytucją Unii Europejskiej stał się wraz z wejściem w życie Traktatu lizbońskiego) finansowych Unii Europejskiej. Jego powstanie zostało przewidziane już w…

Czytaj dalej Europejski Bank Centralny

Skarga kasacyjna

 • Post author:
 • Post category:Inne

Skarga kasacyjna w prawie polskim jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia w procesie cywilnym. Podstawą zaskarżenia do Sądu Najwyższego może być tylko prawomocny wyrok lub postanowienie w przedmiocie odrzucenia pozwu lub umorzenia…

Czytaj dalej Skarga kasacyjna

Skarga do Strasburga

 • Post author:
 • Post category:Inne

Zgodnie z Europejską Konwencją o Ochronie praw Człowieka i Podstawowych Wolności instytucja skargi została ustanowiona jako narzędzie kontroli przestrzegania praw przez strony tej konwencji. Zgodnie z treścią konwencji możemy mówić…

Czytaj dalej Skarga do Strasburga

Równość formalna i materialna

 • Post author:
 • Post category:Inne

Zasada równości jest jednym z najważniejszych praw człowieka, które zostało uregulowane przede wszystkim w nadrzędnym akcie prawnym państwa jakim jest Konstytucja RP. W art. 32 ust. 1 zostało stwierdzone, że…

Czytaj dalej Równość formalna i materialna