Warunki które należy spełnić, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy

 • Post author:
 • Post category:Inne

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie jednorazowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego celem jest zwrot kosztów związanych z pogrzebem. Zasiłek ten przysługuje w stałej wysokości 4000 zł, która jest jednakowa dla…

Czytaj dalej Warunki które należy spełnić, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy

Zawód felczera i różnice z zawodem lekarza.

 • Post author:
 • Post category:Inne

Felczer jest to zawód pomocniczy w stosunku do zawodu lekarza. Naczelna Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera osobom, które: ukończyły liceum felczerskie lub szkołę felczerską w…

Czytaj dalej Zawód felczera i różnice z zawodem lekarza.

Jak uzyskać rozwód kościelny?

 • Post author:
 • Post category:Inne

Problem terminologiczny W obecnych czasach coraz więcej osób decyduje się obok rozwodu cywilnego na tak zwany „rozwód kościelny”. Niewiele z nich zdaje sobie sprawę że pojęcie rozwodu nie istnieje w prawie…

Czytaj dalej Jak uzyskać rozwód kościelny?

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

 • Post author:
 • Post category:Inne

Do 14 lutego 2001 roku do gospodarstw rolnych stosowany był szczególny reżim dziedziczenia. Gospodarstwo rolne traktowane było jako odrębna część spadku, regulacje były bardzo restrykcyjne. Dziedziczenie ustawowe 31 stycznia 2001…

Czytaj dalej Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Rachunek zbiorczy jako nowość w polskim prawie

 • Post author:
 • Post category:Inne

16 września 2011 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, dodając do niej art. 8a-c. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Nowością wprowadzoną…

Czytaj dalej Rachunek zbiorczy jako nowość w polskim prawie

Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego

 • Post author:
 • Post category:Inne

 W ubiegłym roku został złożony w Sejmie projekt ustawy o umowie związku partnerskiego przez SLD. Przedstawione w nim rozwiązania odnosić miałyby się do związków homoseksualnych, jak i heteroseksualnych. Osoby na…

Czytaj dalej Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego