Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych; trwały zarząd

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych Zarówno sprzedaż, jak i oddawanie w użytkowanie wieczyste odbywa się w formie cywilistycznej, tj. w drodze umowy notarialnej, przy czym dla ustanowienia…

Czytaj dalej Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych; trwały zarząd

Podział nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Podział nieruchomości to wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek. Po podziale stanowią one oddzielne nieruchomości. Działki te są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Podział nieruchomości…

Czytaj dalej Podział nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Opłata za trwały zarząd

Zasadą jest, że trwały zarządca ponosi z tego tytułu opłatę roczną. Wysokość tej opłaty jest wypadkową wartości nieruchomości oraz celu, na który nieruchomość jest wykorzystywana. Różnice w opłatach pomiędzy użytkowaniem…

Czytaj dalej Opłata za trwały zarząd

Ustalanie ceny nieruchomości publicznych i opłaty za użytkowanie wieczyste

Ceny nieruchomości ustalane są w ramach kryterium wartości rynkowej na podstawie operatu sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Określona w ten sposób wartość nieruchomości stanowi jej cenę wywoławczą w razie przeznaczenia…

Czytaj dalej Ustalanie ceny nieruchomości publicznych i opłaty za użytkowanie wieczyste