List przewozowy

Niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i sprawnego obrotu zapewnianego dzięki usługom transportowym jest swoisty dokument zwany listem przewozowym. Ów dokument spełnia swoje zadania zrówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Stanowi…

Czytaj dalej List przewozowy

Jak założyć własną fundację?

W sieci znajdziemy wiele poradników, które przedstawiają cały proces krok po kroku. Dla uzyskania odpowiedzi na podstawowe pytania związane z założeniem fundacji warto zajrzeć do ustawy z dnia 6 kwietnia…

Czytaj dalej Jak założyć własną fundację?

Właściwość w postępowaniu administracyjnym

Art. 19 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) stanowi, że organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Poza właściwością rzeczową i miejscową właściwość instancyjna też musi być przestrzegana.…

Czytaj dalej Właściwość w postępowaniu administracyjnym

Granice własności

W obowiązującym polskim systemie prawnym w podstawowym zarysie treść prawa własności uregulowano w art. 140 k.c. Wskazany przepis obowiązuje niezmiennie od czasu wejścia w życie Kodeksu cywilnego. Chociaż po drodze…

Czytaj dalej Granice własności

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych; trwały zarząd

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych Zarówno sprzedaż, jak i oddawanie w użytkowanie wieczyste odbywa się w formie cywilistycznej, tj. w drodze umowy notarialnej, przy czym dla ustanowienia…

Czytaj dalej Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych; trwały zarząd

Zadania samorządowego kolegium odwoławczego

Samorządowe kolegia odwoławcze to organy wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dalej KPA) oraz Ordynacji podatkowej. Są organami jednostek samorządu terytorialnego w znaczeniu procesowym, lecz nie w znaczeniu…

Czytaj dalej Zadania samorządowego kolegium odwoławczego

Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

Postępowanie sądowoadministracyjne to postępowanie przed sądami administracyjnymi, którego przedmiotem jest sprawa sądowoadministracyjna, więc jest to postępowanie w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których…

Czytaj dalej Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

Postępowanie administracyjne ogólne i organ administracji publicznej

Postępowanie administracyjne ogólne Jest ono zdefiniowane w art. 1 pkt 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA). Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do…

Czytaj dalej Postępowanie administracyjne ogólne i organ administracji publicznej