Koncesja na alkohol, czyli zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Tak naprawdę, aby móc sprzedawać alkohol nie potrzebujemy koncesji, gdyż koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji…

Czytaj dalej Koncesja na alkohol, czyli zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wraca eksmisja na bruk

17 listopada 2011 roku wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, skutkiem którego, wraca eksmisja na bruk. Osobom, które zalegają z opłatami czynszu, grozi wyrzucenie z mieszkań, bez możliwości otrzymania lokalu…

Czytaj dalej Wraca eksmisja na bruk

Nowa ustawa powodziowa

Powodzie i huragany nawiedzają nasz kraj coraz częściej. Każde parę dni deszczu wzbudza obawę, że poziom wód w rzekach wzrośnie za bardzo i skończy się to kolejnymi powodziami. Ubiegły rok…

Czytaj dalej Nowa ustawa powodziowa

Ustawa o działalności gospodarczej

Pierwszego lipca weszły w życie nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) oraz niektórych innych ustaw. Zmienił się również formularz wniosku do rejestracji gospodarczej. W miejsce dotychczasowego EDG –…

Czytaj dalej Ustawa o działalności gospodarczej

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa dotyczą osób fizycznych, decydujących się na pobyt wczasowy w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające taki…

Czytaj dalej Opłata miejscowa i uzdrowiskowa

Akty prawa miejscowego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

W ustawie nie ma dookreślenia podmiotowego jak i przedmiotowego aktów prawa miejscowego, nie ma więc znaczenia czy to akty organów jednostek samorządu terytorialnego czy terenowych organów administracji rządowej zespolonej jak i…

Czytaj dalej Akty prawa miejscowego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) są pewne rodzaje postępowań, co do których przepisów KPA się nie stosuje i mamy tutaj dwa typy wyłączeń. Jedno to wyłączenie bezwzględne - nie stosuje się przepisów KPA w sprawach karnoskarbowych.…

Czytaj dalej Wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego