Zasady postępowania administracyjnego

Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należą: Zasada prawdy obiektywnej oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na postawie, którego ma nastąpić…

Czytaj dalej Zasady postępowania administracyjnego