Właściwość w postępowaniu administracyjnym

Art. 19 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) stanowi, że organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Poza właściwością rzeczową i miejscową właściwość instancyjna też musi być przestrzegana.…

Czytaj dalej Właściwość w postępowaniu administracyjnym

Postępowanie administracyjne ogólne i organ administracji publicznej

Postępowanie administracyjne ogólne Jest ono zdefiniowane w art. 1 pkt 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA). Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do…

Czytaj dalej Postępowanie administracyjne ogólne i organ administracji publicznej

Wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) są pewne rodzaje postępowań, co do których przepisów KPA się nie stosuje i mamy tutaj dwa typy wyłączeń. Jedno to wyłączenie bezwzględne - nie stosuje się przepisów KPA w sprawach karnoskarbowych.…

Czytaj dalej Wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Problem zwrotu opłat w postępowaniu administracyjnym

Spory problem w postępowaniu administracyjnym występuje przy zwrocie opłat, mianowicie co rozstrzygamy w formie decyzji, co w drodze czynności materialno-technicznej ? Jeślibyśmy zastosowali Ordynację Podatkową, to problem byłby łatwiejszy, gdyż tam jest to…

Czytaj dalej Problem zwrotu opłat w postępowaniu administracyjnym