Postępowanie administracyjne ogólne, organ administracji publicznej

Możemy zdefiniować to postępowanie. Jest ono zdefiniowane w art. 1 pkt 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do…

Czytaj dalej Postępowanie administracyjne ogólne, organ administracji publicznej

Posiadanie broni

Posiadanie broni palnej oraz amunicji przez osoby prywatne wymaga w Polsce pozwolenia. Pozwolenie takie wydawane jest przez komendanta wojewódzkiego Policji, zgodnie z miejscem stałego pobytu osoby zainteresowanej posiadaniem dokumentu. Pozwolenia…

Czytaj dalej Posiadanie broni

Rodzaje postępowań administracyjnych

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) reguluje 4 rodzaje postępowań: a) postępowanie administracyjne ogólne b) postępowanie kończące się czynnością materialno-techniczną c) postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń d) postępowanie w sprawie skarg i wniosków.…

Czytaj dalej Rodzaje postępowań administracyjnych

Zasady postępowania administracyjnego

Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należą: Zasada prawdy obiektywnej oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na postawie, którego ma nastąpić…

Czytaj dalej Zasady postępowania administracyjnego