Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

Postępowanie sądowoadministracyjne to postępowanie przed sądami administracyjnymi, którego przedmiotem jest sprawa sądowoadministracyjna, więc jest to postępowanie w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których…

Czytaj dalej Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

Akty prawa miejscowego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

W ustawie nie ma dookreślenia podmiotowego jak i przedmiotowego aktów prawa miejscowego, nie ma więc znaczenia czy to akty organów jednostek samorządu terytorialnego czy terenowych organów administracji rządowej zespolonej jak i…

Czytaj dalej Akty prawa miejscowego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Pisemne interpretacje w sprawach podatkowych jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego są od 1 lipca 2007 r. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnej sprawie (art. 3 § 2 pkt 4a ustawy Prawo o postępowaniu…

Czytaj dalej Pisemne interpretacje w sprawach podatkowych jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Postanowienia jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Koncepcja enumeracji pozytywnej – mamy wyliczone typy postanowień, na które służy skarga do sądu administracyjnego: 1. Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie (ok. 20 postanowień w Kodeksie Postępowania…

Czytaj dalej Postanowienia jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Zakres sądowej kontroli administracji publicznej; decyzje administracyjne

Zakres sądowej kontroli administracji publicznej Zakres ten obejmuje orzekanie w sprawach skarg na dwa typy zachowań organów administracji publicznej (szerokie ujęcie podmiotowe): 1. Działania organów 2. Zaniechanie – bezczynność. Zakres skarg na…

Czytaj dalej Zakres sądowej kontroli administracji publicznej; decyzje administracyjne

Orzekanie na podstawie rozporządzeń i innych aktów podustawowych przez sądy administracyjne

Sądy w praktyce powołują się na konflikt rozporządzeń z niektórymi zasadami konstytucyjnymi np. zasadą proporcjonalności. Należy podkreślić, że sąd nie ma możliwości kwestionowania konstytucyjności ustawy, ale w praktyce zdarza się,…

Czytaj dalej Orzekanie na podstawie rozporządzeń i innych aktów podustawowych przez sądy administracyjne