Kryterium kontroli działania administracji publicznej wykonywanej przez sąd administracyjny

Kryterium kontroli działania administracji publicznej wykonywanej przez sąd administracyjny: (sądy nie administrują, sądy wyłącznie realizują kontrolę tego, co wykonała już administracja publiczna) 1. Kontrola administracji publicznej sprawowana jest pod względem zgodności…

Czytaj dalej Kryterium kontroli działania administracji publicznej wykonywanej przez sąd administracyjny

Szczególna właściwość sądów administracyjnych

Szczególna właściwość sądów administracyjnych przejawia się w tym, że: 1. Do sądów administracyjnych należy rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna…

Czytaj dalej Szczególna właściwość sądów administracyjnych

Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

Postępowania sądowoadministracyjne – to postępowanie przed sądami administracyjnymi, którego przedmiotem  jest sprawa sądowoadministracyjna, więc to postępowanie w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których…

Czytaj dalej Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego