Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Definicję pojęcia samodzielna funkcja techniczna w budownictwie  zawiera art. 12 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (dalej Pb). Wspomniany przepis stanowi, że samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z…

Czytaj dalej Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy.

W polskim prawie budowlanym zasadą jest, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady istnieją wyjątki - na budowę niektórych obiektów wymagane…

Czytaj dalej Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy.

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy to budynek nie spełniający funkcji mieszkalnej, przeznaczony zazwyczaj do przechowywanie żywności, sprzętu gospodarczego lub spełniający jeszcze inne funkcje. Legalna definicja budynku gospodarczego przedstawia go jako budynek przeznaczony do…

Czytaj dalej Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Wymagania dotyczące projektu budowlanego

Projekt budowlany stanowi jeden z wymaganych prawem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Treść projektu zatwierdzana jest przez nadzór architektoniczno-budowlany, a sporządzanie projektu powierza się osobie…

Czytaj dalej Wymagania dotyczące projektu budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie w prawie budowlanym

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla zakończenia budowy niezbędne jest dokonanie jednej z dwóch form zakończenia mianowicie: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. Pozwolenie na użytkowanie jest…

Czytaj dalej Pozwolenie na użytkowanie w prawie budowlanym

Charakter umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Wykonywanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami poddane zostało przede wszystkim regulacji w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (ugn). Pośrednictwo polega na zawodowym wykonywaniu czynności…

Czytaj dalej Charakter umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Kara za samowolę budowlaną

W obowiązujących aktach prawnych nie odnajdziemy terminu: „samowola budowlana”. Jednak w potocznym języku to właśnie ten termin określa budynki wybudowane w jakimś stopniu nielegalnie. Czy wszystko, co budujemy wymaga zgłoszenia?…

Czytaj dalej Kara za samowolę budowlaną