Usterki, które usuwa najemca – nakłady konieczne

 Często uważa się, iż decydując się na najem mieszkania pozbywamy się prozaicznych problemów związanych chociażby z koniecznością dokonywania remontów czy okresowych prac konserwacyjnych. Czy jednak słusznie? Nie do końca, bowiem…

Czytaj dalej Usterki, które usuwa najemca – nakłady konieczne

Jak kogoś skutecznie wydziedziczyć?

 W języku potocznym, poprzez wydziedziczenie, często rozumiemy pozbawienie kogoś możliwości dziedziczenia po spadkodawcy. Doktryna prawa cywilnego, zwykła dziedziczenie nazywać testamentem negatywnym, zaś jego szczegółowa regulacja znalazła się w art. 1008.…

Czytaj dalej Jak kogoś skutecznie wydziedziczyć?

Za jakie wady odpowiada sprzedawca używanego samochodu ?

 Prawo cywilne w wielu sytuacjach przewiduje ochronę poszczególnych stron stosunku prawnego. Szczególnie wyraźnie jest to zaakcentowane w umowie sprzedaży, gdzie ustawodawca zamieścił szereg przepisów odnoszących się nie tylko do gwarancji,…

Czytaj dalej Za jakie wady odpowiada sprzedawca używanego samochodu ?

Interwencja główna i uboczna

Instytucja interwencji główniej i ubocznej w procedurze cywilnej daje możliwość przyłączenia się do postępowania albo wytaczając powództwo przeciwko obu stronom (interwencja główna) albo w formie przystąpienia do jednej z nich…

Czytaj dalej Interwencja główna i uboczna

Służebność gruntowa

Nieruchomość zgodnie z art. 285 kc można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym…

Czytaj dalej Służebność gruntowa

Pełnomocnik z urzędu w prawie cywilnym.

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych reguluje kodeks postępowania cywilnego. Ustanowienia adwokata, radcy prawnego może domagać się strona, która została zwolniona przez sąd z całości lub części kosztów sądowych.…

Czytaj dalej Pełnomocnik z urzędu w prawie cywilnym.

Oświadczenie woli

Oświadczenie woli zostało zdefiniowane przez ustawodawce w art. 60 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez…

Czytaj dalej Oświadczenie woli

Kiedy można odstąpić od umowy sprzedaży ?

Do najczęstszych powodów odstąpienia od umowy sprzedaży należy zaliczyć rak zapłaty, niewydanie towaru lub jego wady. Istotnym elementem rozważań na temat możliwości odstąpienia od umowy jest sposób, a właściwie miejsce…

Czytaj dalej Kiedy można odstąpić od umowy sprzedaży ?