Kary umowne kiedy trzeba zapłacić ?

Kara umowna jest swego rodzaju klauzulą, która może zostać umieszczona przez strony w umowie cywilnoprawnej. Strony mogą ustalić, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, tylko…

Czytaj dalej Kary umowne kiedy trzeba zapłacić ?

Jak uniknąć długów spadkowych

Dziedziczenie nie powoduje tylko przejęcia praw spadkodawcy ale także jego obowiązków. Spadkobierca wstępuje więc w całą sytuację prawną zmarłego. W przypadku gdy spadkodawca był zadłużony należy ostrożnie pochodzić do przyjęcia…

Czytaj dalej Jak uniknąć długów spadkowych

Przystąpienie do długu

Przystąpienie do długu nie jest instytucją wprost uregulowaną literą prawa, stanowi jednak typ umowy nienazwanej wykreowany szczególnie poprzez praktykę jako dodatkowy sposób zabezpieczania (tzw. zabezpieczenie osobiste) przez banki wierzytelności z…

Czytaj dalej Przystąpienie do długu

Konsorcjum

Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych działająca w celu realizacji dużego przedsięwzięć gospodarczych obarczonych znacznym ryzykiem finansowych. Zrzeszenie tego typu może składać się z podmiotów o różnym prawnym charakterze…

Czytaj dalej Konsorcjum

Zarzut potrącenia a oświadczenie o potrąceniu

W codziennym życiu często instytucja potrącenia jest mylona z zarzutem potrącenia. Czym jest potrącenie, a czym zarzut potrącenia? Potrącenie jest uregulowane w kodeksie cywilnym (art. 498-505 k.c.). Polega ono na…

Czytaj dalej Zarzut potrącenia a oświadczenie o potrąceniu

Prawo pierowkupu

Prawo pierwokupu uregulowane jest przede wszystkim w kodeksie cywilnym, a w przypadku gdy przedmiotem takiego uprawnienia jest prawo do kupna nieruchomości także m.in. w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 21…

Czytaj dalej Prawo pierowkupu

Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

Uprawnienia z tytułu rękojmi na gruncie kodeksu cywilnego przysługują kupującemu w sytuacji jeśli jest osobą prawną lub zarówno sprzedający jak i kupujący są osobami fizycznymi i nie są przedsiębiorcami albo…

Czytaj dalej Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

Jak obliczyć zachowek ?

Zachowek uregulowany w art 991 -1011 k.c. ma na celu uniknięcie pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, które często przyczyniają się do tworzenia lub powiększania majątku spadkowego. Zgodnie z prawem cywilnym zachowek…

Czytaj dalej Jak obliczyć zachowek ?