Zasada formalizmu procesowego i niektóre inne zasady postępowania cywilnego;przedmiot postępowania cywilnego

Zasada formalizmu procesowego Jeśli postępowanie cywilne jest zorganizowanym przez prawo działaniem ludzkim, to konieczną jest odpowiednia organizacja tego postępowania (gdzie, kiedy i w jakiej formie). Gdyby nie zasada formalizmu to…

Czytaj dalej Zasada formalizmu procesowego i niektóre inne zasady postępowania cywilnego;przedmiot postępowania cywilnego

Zasada równości stron i zasada bezpośredniości w postępowaniu cywilnym

Zasada równości stron Inaczej zwana zasadą równouprawnienia czy zasadą wysłuchania. To się bierze z paremii „audiatur et altera pars” (wysłuchaj drugiej strony). Sąd nie może poprzestać na wysłuchaniu jednej strony,…

Czytaj dalej Zasada równości stron i zasada bezpośredniości w postępowaniu cywilnym

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym

Przeciwieństwem zasady kontradyktoryjności jest zasada inkwizycyjności. Zasada kontradyktoryjności określa kto w postępowaniu gromadzi materiał procesowy. Materiał procesowy jest pojęciem szerszym niż materiał dowodowy. Materiał dowodowy to te wszystkie dowody z…

Czytaj dalej Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym

Zasada prawdy materialnej i zasada prawdy formalnej w postępowaniu cywilnym

Przyjmuje się, że po zmianach w Kodeksie Postępowania Cywilnego (KPC) zapoczątkowanych w 1996 r. ustawodawca odstąpił od realizacji zasady prawdy materialnej na rzecz zasady prawdy formalnej. Prawda materialna oznacza, że…

Czytaj dalej Zasada prawdy materialnej i zasada prawdy formalnej w postępowaniu cywilnym

Zapis na sąd polubowny a pozew do sądu

Sądownictwo polubowne ( arbitrażowe) jest alternatywnym rozwiązaniem dla sądów państwowych. Rozstrzyganie sporów  w sądzie polubownym następuje poprzez przekazanie spraw do rozstrzygnięcia  w drodze zapisu na sąd polubowny. Sądownictwo polubowne charakteryzuje…

Czytaj dalej Zapis na sąd polubowny a pozew do sądu

Mediacja w postępowaniu cywilnym

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów, należy do tak zwanych alternatywnych metod rozpoznawania sporów. Instytucja mediacji pojawiła się najwcześniej w prawie karnym, a dopiero od roku 2005…

Czytaj dalej Mediacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym w postępowaniu cywilnym. Spełnia wymóg dwuinstancyjności postępowania sądowego gwarantowany przez konstytucje RP. Przepisy dotyczące apelacji zostały uregulowane generalnie w kodeksie postępowania cywilnego od art. 367…

Czytaj dalej Apelacja w postępowaniu cywilnym