Problemy związane ze zbyciem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego w trakcie egzekucji

W kwestii egzekucji z przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa albo gospodarstwa rolnego nie ma uregulowań ogólnych, są uregulowania dotyczące prowadzenia poszczególnych rodzajów egzekucji. Art. 848 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) dotyczy…

Czytaj dalej Problemy związane ze zbyciem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego w trakcie egzekucji

Zbycie przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego w postępowaniu egzekucyjnym

Kluczowy jest tu przepis art. 7892 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC), który wprowadza pewne problemy: § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko zbywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest także podstawą egzekucji przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa…

Czytaj dalej Zbycie przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego w postępowaniu egzekucyjnym

Nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika cz. III

Kolejny przepis, który także dotyczy możliwości prowadzenia egzekucji przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim to art. 7871 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC): Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim…

Czytaj dalej Nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika cz. III

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne - zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego (rozumianego jako "sprawa cywilna"…

Czytaj dalej Postępowanie egzekucyjne