Pojęcie firmy

W 2003 r. nowelizacją Kodeksu Cywilnego (KC) zmieniono filozofię pojęcia firmy. Firma jest obecnie dobrem osobistym przedsiębiorcy, a więc jest związana z tym przedsiębiorcą, a nie jak wcześniej z przedsiębiorstwem.…

Czytaj dalej Pojęcie firmy

Skarb Państwa w obrocie cywilnoprawnym

Reprezentacja Skarbu Państwa - każdy organ, który mieni się reprezentantem Skarbu Państwa, musi wskazać podstawę prawną swej reprezentacji np. do zawarcia umowy. Niestety nie zawsze taką podstawę prawną da się…

Czytaj dalej Skarb Państwa w obrocie cywilnoprawnym

Ochrona danych osobowych w internecie.

Internet jest ogromnym źródłem informacji, o swoich użytkownikach. Coraz więcej portali wymaga od internautów logowania się przy pomocy podania swoich danych. Potem te informacje są przetwarzane przez różnego rodzaju firmy…

Czytaj dalej Ochrona danych osobowych w internecie.

Reprezentacja osób prawnych

Zasady reprezentacji osób prawnych, podejmowania przez osoby prawne czynności prawnych najczęściej wynikają ze statutów, a gdy brak takowych, z przepisów ustawy. Znaczenie mają zasady reprezentacji zapisane w rejestrach sądowych. Ustawa o…

Czytaj dalej Reprezentacja osób prawnych

Osoby prawne jako podmioty prawa

W Polsce przyjęto normatywną teorię osób prawnych. To ustawodawca rozstrzyga, które jednostki organizacyjne są traktowane jako osoby prawne. Wynika to z art. 33 Kodeksu Cywilnego (KC). Jedyną osobą prawną, która wywodzi…

Czytaj dalej Osoby prawne jako podmioty prawa

Pojęcie miejsca zamieszkania, konsumenta i ochrony dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego

Miejsce zamieszkania Miejsca zamieszkania nie można na gruncie prawa cywilnego utożsamiać z miejscem zameldowania. To miejsce, gdzie osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wpływ tego miejsca zamieszkania na inne kwestie…

Czytaj dalej Pojęcie miejsca zamieszkania, konsumenta i ochrony dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego