Osoby nie mające zdolności do czynności prawnych

Osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych – osoby, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Całkowite ubezwłasnowolnienie wyłącza zdolność do czynności prawnych. Nie wyłącza jej choroba…

Czytaj dalej Osoby nie mające zdolności do czynności prawnych

Osoby fizyczne jako podmiot prawa cywilnego

Jedną z trzech kategorii podmiotów uregulowanych w Kodeksie Cywilnym są osoby fizyczne: Osoby fizyczne – kwestia zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Zdolność prawną nabywa się z chwilą urodzenia.…

Czytaj dalej Osoby fizyczne jako podmiot prawa cywilnego