Aukcja i przetarg jako sposóby zawierania umów

Przetarg i aukcja są szczególnymi sposobami zawierania umów. Generalnie stosowane są w celu zdobycia kontrahenta, który proponuje najlepszą i najkorzystniejszą umowę/ ofertę. Postępowania aukcyjne czy też przetargowe mają charakter wielostronny,…

Czytaj dalej Aukcja i przetarg jako sposóby zawierania umów

Służebności gruntowe

Służebności gruntowe należą do ograniczonych praw rzeczowych na    nieruchomości. Zostały uregulowane w art. 285-295 Kodeksu cywilnego. Instytucja służebności najczęściej służy rozwiązywaniu różnego rodzaju sporów sąsiedzkich, ale nie tylko. Służebność gruntowa…

Czytaj dalej Służebności gruntowe

Prawo do reklamacji

"Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy!"- taka tabliczka przy kasie to pierwszy znak, że sklep łamie nasze podstawowe prawo konsumenckie. Problem zakupu wadliwego towaru pewnie spotkał każdego z nas,…

Czytaj dalej Prawo do reklamacji

Gwarancja jakości

Przy zakupie pewnych produktów firma, producent, importer bądź dystrybutor w chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponoszą odpowiedzialność za dany produkt. W tym momencie również, wyżej wymienione podmioty stają się…

Czytaj dalej Gwarancja jakości

Odpisy z ksiąg wieczystych

Osoba pragnąca uzyskać dane z akt ksiąg wieczystych może ich nie otrzymać z uwagi na np. tajemnicę handlową przedsiębiorcy, można się narazić wówczas na odpowiedzialność odszkodowawczą. Innym przejawem formalnej jawności ksiąg…

Czytaj dalej Odpisy z ksiąg wieczystych