Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa, województwa, powiatu bądź gminy osobie fizycznej lub prawnej na okres prawie stu lat. Jedną z najbardziej charakterystycznych…

Czytaj dalej Użytkowanie wieczyste

Zasiedzenie

W instytucji zasiedzenia przydatne są pojęcia samoistnego i zależnego posiadacza. Zgodnie z art. 336 kc, samoistnym posiadaczem jest osoba, która faktycznie włada rzeczą tak jak właściciel, natomiast posiadaczem zależnym jest…

Czytaj dalej Zasiedzenie

Własność

Własność to podstawowe prawo rzeczowe, które umożliwia właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Prawo to daje uprawnienia do posiadania, używania, pobierania użytków i innych dochodów…

Czytaj dalej Własność

Zasada powszechności ksiąg wieczystych

Rozumiana jest jako ustalenie stanu prawnego każdej nieruchomości. Niestety w Polsce tego nie osiągnięto. Warto zauważyć, że przed II wojną światową w Polsce występowały trzy reżimy prawne odnośnie ksiąg wieczystych.…

Czytaj dalej Zasada powszechności ksiąg wieczystych

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe - dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy (w wyjątkowych sytuacjach także nie do rzeczy - np. użytkowanie prawa).…

Czytaj dalej Prawo rzeczowe

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to jeden z kontraktów bardzo często występujących w obrocie. Nic dziwnego – każdy w końcu chce mieć własny kąt. Warto więc bliżej przyjrzeć się konstrukcji prawnej tej umowy.…

Czytaj dalej Umowa deweloperska