Jak obliczyć zachowek ?

Zachowek uregulowany w art 991 -1011 k.c. ma na celu uniknięcie pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, które często przyczyniają się do tworzenia lub powiększania majątku spadkowego. Zgodnie z prawem cywilnym zachowek…

Czytaj dalej Jak obliczyć zachowek ?

Dziedziczenie długów

 Pojęcie dziedziczenia zazwyczaj kojarzy nam się z otrzymaniem nawet niewielkiego zastrzyku gotówki, który może wspomóc nasz budżet. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, z chwilą śmierci…

Czytaj dalej Dziedziczenie długów

Zabezpieczenie spadku

Aby zostać uznanym za spadkobiercę należy  uzyskać oficjalne potwierdzenie, że jest się spadkobiercą. Można zrobić to na dwa sposoby: złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku udać się do notariusza  aby…

Czytaj dalej Zabezpieczenie spadku

Poświadczenie dziedziczenia

Do marca 2009 r. wizyta w sądzie była jedynym sposobem potwierdzenia praw do spadku. Sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego przeprowadzał postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Obecnie…

Czytaj dalej Poświadczenie dziedziczenia

Uregulowania spraw spadkowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym.

Międzynarodowe prawo prywatne, zespół norm prawnych regulujących stosunki z następujących dziedzin prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, handlowego, gospodarczego, na obszarze danego państwa, w sytuacji, gdy w danym stanie faktycznym występuje…

Czytaj dalej Uregulowania spraw spadkowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym.

Zachowek- komu przysługuje i w jakiej wysokości

Instytucja zachowku służy ochronie interesów określonych w prawie osób i polega na zapewnieniu korzyści pieniężnych ze spadku. Ma za zadanie zabezpieczać interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Osobom,…

Czytaj dalej Zachowek- komu przysługuje i w jakiej wysokości

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku ?

Jedynymi prawnie dopuszczalnymi dowodami nabycia praw z tytułu dziedziczenia przez spadkobiercę są: stwierdzenie nabycia spadku oraz zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Nie istnieje prawny obowiązek uzyskania stwierdzenia nabycia…

Czytaj dalej Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku ?