Zapis zwykły a polecenie

Zgodnie z art. 968 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły).…

Czytaj dalej Zapis zwykły a polecenie

Zapis windykacyjny

W Kodeksie cywilnym pojawiły się nowe przepisy, umożliwiające zapisanie w testamencie konkretnych przedmiotów, poszczególnym osobom. Przepisy te weszły w życie 23 października 2011 r. zgodnie ze zmianami, które zostały wprowadzone…

Czytaj dalej Zapis windykacyjny

Wyjątki od zasady, że dziedziczenie nabywa się albo na podstawie ustawy albo na podstawie testamentu

Mamy tutaj nastepujące wyjątki: 1. Wymieniony w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - polegający na tym,że jeżeli spadkobiercą testamentowym jest cudzoziemiec, który nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych zmarłego np. ktoś…

Czytaj dalej Wyjątki od zasady, że dziedziczenie nabywa się albo na podstawie ustawy albo na podstawie testamentu

Skutki uznania za niegodnego dziedziczenia i ustanowienie cudzoziemca spadkobiercą

Szczególne ograniczenie !!!! ORAZ WYJĄTEK OD OGÓLNEJ ZASADY w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest taka dziwna konstrukcja, polegająca na tym,że jeżeli spadkobiercą testamentowym jest cudzoziemiec, który nie należy…

Czytaj dalej Skutki uznania za niegodnego dziedziczenia i ustanowienie cudzoziemca spadkobiercą

Niegodność dziedziczenia

Jest to instytucja, która pozwala wyeliminować osoby, które zasadniczo powinny dziedziczyć z kręgu spadkobierców, ze względu na niewłaściwe zachowanie, postępowanie, którego potencjalny spadkobierca wcześniej się dopuścił – gdzie ze względu…

Czytaj dalej Niegodność dziedziczenia

Podatek od darowizny.

Od darowizny należy zapłacić podatek, w odpowiedniej wysokości, która jest uzależniona od kwoty darowizny. Jednakże nie trzeba tego robić, w przypadku, gdy prezent ten jest od najbliższych. Kogo można uznać…

Czytaj dalej Podatek od darowizny.

Pojęcie dziedziczenia

Spadek rozumiany jako zbiór praw i obowiązków przechodzi na spadkobierców w chwili śmierci spadkodawcy. Przy dziedziczeniu wszyscy dziedziczą wszystko – każdy spadkobierca dziedziczy każdy składnik spadku, niezależnie od tego czy…

Czytaj dalej Pojęcie dziedziczenia

Przykłady praw i obowiązków wchodzących w skład spadku

Należy pamiętać, że ogromna ilość praw i obowiązków po spadkodawcy wchodzi do spadku. Są to m.in.: - prawa rzeczowe, - prawa obligacyjne, ekspektatywy – oczekiwania prawne, - posiadanie, - obowiązek złożenia jakiegoś oświadczenia, na postawie umowy…

Czytaj dalej Przykłady praw i obowiązków wchodzących w skład spadku