Pozakodeksowe normy regulujące szczególne przypadki dziedziczenia

Składki zgromadzone na funduszach emerytalnych Zasadniczo nie podlegają one dziedziczeniu, tylko w przypadku śmierci członka funduszu emerytalnego. Polegają one podziałowi w ten sposób, ze jeżeli zmarły pozostawał we wspólności majątkowej ze swoim…

Czytaj dalej Pozakodeksowe normy regulujące szczególne przypadki dziedziczenia

Dziedziczenie środków na rachunkach bankowych

Przepisy prawa bankowego regulują tę kwestię. Nie ma znaczenia, czy mamy ustanowione dla innych osób pełnomocnictwo w kwestii dotyczących indywidualnych rachunków bankowych, gdzie mamy do czynienia z jedną osobą uprawnioną. Ta…

Czytaj dalej Dziedziczenie środków na rachunkach bankowych

Ogólne informacje na temat testamentu

Testament jest czynnością prawną jednostronną i odwołalną, przez którą spadkodawca/ rozrządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testament to nasze ostatnie w życiu oświadczenie woli, to czynność za życia na wypadek…

Czytaj dalej Ogólne informacje na temat testamentu

Rodzaje testamentów

Prawo polskie wyróżnia dwie kategorie testamentów: testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Testamenty zwykłe mogą być sporządzone przez każdą osobę mająca zdolność testowania w dowolnie wybranej chwili i jeżeli nie zostaną…

Czytaj dalej Rodzaje testamentów

Dziedziczenie na mocy testamentu

Dziedziczenie nie musi się wiązać jednak z postępowaniem sądowym. O wiele lepiej i łatwiej jest rozwiązać całą sprawę na podstawie testamentu. Testament jest jedyną i wyłączną formą rozporządzenia majątkiem osoby…

Czytaj dalej Dziedziczenie na mocy testamentu

Dziedziczenie ustawowe

Podstawowe dwie zasady rządzące dziedziczeniem to dziedziczenie z mocy ustawy i z mocy testamentu. Zasadą naczelną jest, że każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych może rozporządzić swoim…

Czytaj dalej Dziedziczenie ustawowe

Czym zajmuje się prawo spadkowe?

Opisując poszczególne instytucje prawne dotyczące rodziny nie sposób pominąć prawa spadkowego, które odgrywa bardzo istotną rolę w życiu wszystkich obywateli naszego kraju. Przepisy dotyczące spadków nie znajdują się w kodeksie…

Czytaj dalej Czym zajmuje się prawo spadkowe?