Pozakodeksowe normy regulujące szczególne przypadki dziedziczenia

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Składki zgromadzone na funduszach emerytalnych

Zasadniczo nie podlegają one dziedziczeniu, tylko w przypadku śmierci członka funduszu emerytalnego. Polegają one podziałowi w ten sposób, ze jeżeli zmarły pozostawał we wspólności majątkowej ze swoim małżonkiem, to połowa składek zgromadzonych w trakcie trwania tej wspólności przypada pozostałemu przy życiu małżonkowi, natomiast reszta wiec całość, jeśli nie było małżonka, albo część jeśli ten małżonek był, przypada tym osobom, które zmarły wskazał za życia, albo w umowie o przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego, albo później wskazuje się osobę (małżonka, ale niekoniecznie), której przypadną te środki. Różnica jest taka, że małżonkowi te środki przekazuje się na jego konto, natomiast osobom wskazanym wypłaca się jednorazowo, czy w ratach, czy na jego żądanie przelewa się te środki na jego fundusz emerytalny. Jeśli takich osób nie ma, to te składki podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. I tak jak w przypadku rachunku bankowego mogą one nie należeć do spadku, ale w ostateczności do spadku należą, jeżeli wcześniej wskazane okoliczności nie występują. 
Środki zgromadzone w pracowniczych  funduszach emerytalnych podlegają one podziałowi między wskazane osoby, albo należą do spadku.

Inne składniki majątku
1. Nie podlegają dziedziczeniu środki gromadzone w funduszu ubezpieczeń społecznych, które prowadzi ZUS.
2. Działy w spółdzielniach mogą też być przekazane osobom wskazanym przez członka spółdzielni
3. W Kodeksie Postępowania Karnego są wskazane przepisy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, za tymczasowe aresztowanie, niesłuszne zatrzymanie – i w razie śmierci poszkodowanego prawo do tych świadczeń nie należy do spadku, tylko przypada wskazanym przez zmarłego osobom małżonkowi, dzieciom, innym osobom, do których zmarły miał obowiązek alimentacyjny albo w stosunku do których go dobrowolnie realizował 
4. Odprawa pośmiertna – art 93 Kodeksu Pracy – prawo do tej odprawy przysługuje m.in. małżonkowi, dzieciom, ale nie należy do spadku.
Są to takie najważniejsze sytuacje, kiedy mamy do czynienia z prawami, które nie należą do spadku, ale tez nie wygasają, gdyż przechodzą na uprawnione osoby.

More to explorer