Odpowiedzialność in solidum

Solidarność nieprawidłowa - odpowiedzialność in solidum Przypadek, który nie jest odrębnie regulowany. W tej sytuacji mamy kilku dłużników ponoszących odpowiedzialność za to samo, ale w oparciu o różne podstawy bądź…

Czytaj dalej Odpowiedzialność in solidum

Solidarność dłużników i wierzycieli cz. II

Spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników solidarnych zwalnia pozostałych. Może też spełnić to świadczenie po części każdy. Gdyby jednak dłużnicy solidarni nie wiedząc o swoich wzajemnych działaniach spełnili świadczenie wielokrotnie,…

Czytaj dalej Solidarność dłużników i wierzycieli cz. II

Przedawnienie odsetek

Orzecznictwo stoi na stanowisku, że wraz z przedawnieniem należności głównej przedawnieniu ulegają także odsetki. Jeśli jednak należność główna została zrealizowana i pozostały tylko odsetki, ulegają one przedawnieniu jako świadczenie okresowe z…

Czytaj dalej Przedawnienie odsetek

Zasada walutowości i nominalizmu

Ze świadczeniami pieniężnymi wiążą się dwie zasady: walutowości i nominalizmu. Zasada walutowości do 23 stycznia 2009 r. sprowadzała się do założenia, że świadczenia pieniężne w RP powinny być realizowane w pieniądzu polskim.…

Czytaj dalej Zasada walutowości i nominalizmu

Podział świadczeń

W doktrynie wyróżnia się wiele podziałów świadczeń. Poniżej są przedstawione najważniejsze: Główne i uboczne. Główne to świadczenie, które decyduje o rodzaju zobowiązania. Jeśli z umowy, to jest to stanowiące element…

Czytaj dalej Podział świadczeń

Świadczenie

Świadczenie może polegać na działaniu albo zaniechaniu. W prawie rzymskim jeszcze było „znoszenie” ale teraz to się mieści w pojęciu zaniechania. Świadczenie spełniane jest przez dłużnika po to żeby zaspokoić…

Czytaj dalej Świadczenie

Pojęcie wierzytelności i długu

Zobowiązanie z art. 353 Kodeksu Cywilnego (KC) polegać może zarówno na działaniu lub aktywnym zaniechaniu, czyli powstrzymywaniu się od czynności, które taka osoba mogłaby wykonywać. Źródła tego zobowiązania mogą być…

Czytaj dalej Pojęcie wierzytelności i długu