Obrona konieczna

O obronie koniecznej możemy mówić wtedy, gdy mamy do czynienia z bezprawnym, bezpośrednim zamachem na wszelkie dobra pozostające pod ochroną prawną. Zamachu dokonuje osoba, która narusza prawo bądź pozostaje w…

Czytaj dalej Obrona konieczna

Kradzież a przywłaszczenie

Kradzież różni się od przywłaszczenia tym, że jest to wyjęcie rzeczy spod cudzego władztwa. Drugi element wspólny to cel – w przypadku traktowania tej rzeczy jak własnej. Od strony podmiotowej…

Czytaj dalej Kradzież a przywłaszczenie

Karalność czynu jako przesłanka odpowiedzialności karnej – określoność czynu

Art. 1 Kodeksu Karnego (kk) i Kodeksu Wykoczeń  (kw) to przepisy które statuują podstawowe przesłanki odpowiedzialności karnej. Możemy też znaleźć w Konstytucji RP zapisy, które nawiązują do tych przesłanek podstawowych, które decydują o zasadach,…

Czytaj dalej Karalność czynu jako przesłanka odpowiedzialności karnej – określoność czynu

Rodzaje postępowań karnych

Przepisy Kodeksu Postępowania Karnego (zwane dalej k.p.k.) stosowane  są  także  w  postępowaniu o  wykroczenia,  w  postępowaniu o przestępstwa  skarbowe, w postępowaniu postępowaniach  sprawach  nieletnich,  w postępowaniach  dyscyplinarnych, również w postępowaniu  lustracyjnym. Postępowanie  karne  jest  postępowaniem,  które  prowadzi  do  realizacji  norm …

Czytaj dalej Rodzaje postępowań karnych

Prawo łaski

W Polsce obecnie prawem łaski dysponuje Prezydent RP, nie stosuje się go jednak do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Prawo to daje możliwość całkowitego lub częściowego darowania albo  złagodzenia kary…

Czytaj dalej Prawo łaski

Wykroczenie

Wykroczenie – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Sprawca czynu zabronionego nie popełnia…

Czytaj dalej Wykroczenie

Definicja przestępstwa

Przestępstwo na gruncie polskiego prawa karnego jest to czyn zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia albo występek, przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w…

Czytaj dalej Definicja przestępstwa

Który sąd ?

Jeśli ktoś popełnił przestępstwo lub był świadkiem bądź ofiarą przestępstwa pewnie jest zainteresowany, przed jakim sądem będzie się toczyć sprawa. Nasz ustawodawca zdecydował np., iż sąd rejonowy orzeka w pierwszej…

Czytaj dalej Który sąd ?