Sprzeciw od wyroku nakazowego

Postępowanie nakazowe jest szczególną instytucją polskiej procedury karnej. Reguluje go art. 500 i kolejne. W sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (sprawy, w których było prowadzone dochodzenie, nie…

Czytaj dalej Sprzeciw od wyroku nakazowego

Uprawnienie osoby podjerzanej

Polska procedura karna wprowadziła rozróżnienie pojęć podejrzanego i osoby podejrzanej. Najprościej rzecz ujmując osobie podejrzanej nie nadano jeszcze formalnie statusu podejrzanego ani oskarżonego, istnieją jednak powody, dla których ta osoba…

Czytaj dalej Uprawnienie osoby podjerzanej

Warunkowe umorzenie postępowania

Artykuł 66 polskiej ustawy karnej przewiduje, że Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, postawa sprawcy…

Czytaj dalej Warunkowe umorzenie postępowania

Przestępstwo bójki i pobicia

Polskie ustawodawstwo karne w sposób szczególny chroni życie i zdrowie każdego człowieka. Ochronie tych dóbr został poświęcony rozdział XIX części szczególnej polskiej ustawy karnej. Regulacje zawarte są zwłaszcza w przepisach…

Czytaj dalej Przestępstwo bójki i pobicia

Czym jest przestępstwo niealimentacji?

Przestępstwo niealimentacji jest określone w art. 209 kodeksu karnego: „§1.Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie…

Czytaj dalej Czym jest przestępstwo niealimentacji?