Przestępstwo łapownictwa

Na sprawne funkcjonowanie całego aparatu państwowego składa się suma działań poszczególnych urzędników i funkcjonariuszy pełniących różnorakie funkcje publiczne. Sprawowanie takich funkcji powinno być oparte na ich bezstronności i jedynie na…

Czytaj dalej Przestępstwo łapownictwa

Przestępstwo bójki i pobicia

Polskie ustawodawstwo karne w sposób szczególny chroni życie i zdrowie każdego człowieka. Ochronie tych dóbr został poświęcony rozdział XIX części szczególnej polskiej ustawy karnej. Regulacje zawarte są zwłaszcza w przepisach…

Czytaj dalej Przestępstwo bójki i pobicia

Stalking

„Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat” –…

Czytaj dalej Stalking

Kary za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Aby można było sprzedać alkohol potrzebujemy zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Co w przypadku, gdy go nie mamy? Jeśli sprzedajemy alkohol bez odpowiednich zezwoleń popełniamy przestępstwo, które zagrożone jest grzywną według…

Czytaj dalej Kary za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia