Kara za paserstwo

Paserstwo jest zjawiskiem popularnym w wielu kajach, także w Polsce.  Polega na nabywaniu, przyjmowaniu, pomocy w zbywaniu, a także ukryciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. Może to być przedmiot…

Czytaj dalej Kara za paserstwo

Kara za spożywanie alkoholu w miejscach publicznym

Zgodnie z przepisami ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi spożyywanie alkoholu w niektórych miejscach jest zabronione. Nie przestrzeganie tej zasady związane jest z poniesiem kary za popełnione wykroczenie.…

Czytaj dalej Kara za spożywanie alkoholu w miejscach publicznym

Kary za spamowanie

SPAM – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie. Część użytkowników doświadcza także spamu w komunikatorach. Zazwyczaj (choć nie zawsze) jest…

Czytaj dalej Kary za spamowanie

Kara za nie posiadanie prawa jazdy

Prawo jazdy uprawnia nas do poruszania się po drogach samochodem, bądź motorem, w zależności od kategorii. Aby otrzymać prawo jazdy należy: osiągnąć wymagany dla danej kategorii wiek, uzyskać urzeczenie lekarskie…

Czytaj dalej Kara za nie posiadanie prawa jazdy

Kary za zachowania nieekologiczne.

Zakres wykroczeń zostanie rozszerzony. Inspekcja Ochrony Środowiska będzie wydawała mandaty za zachowania nieekologiczne. Trzeciego sierpnia bieżącego roku zostało wydane odpowiednie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Będą wystawiane mandaty za wyrzucenie baterii…

Czytaj dalej Kary za zachowania nieekologiczne.

Chuligańskie wybryki…

Wykroczenia o charakterze chuligańskim polegają na umyślnym godzeniu w porządek lub spokój publiczny albo umyślnym niszczeniu lub uszkadzaniu mienia. Takie wykroczenie ma miejsce, jeżeli sprawca działa publicznie oraz w rozumieniu…

Czytaj dalej Chuligańskie wybryki…

Zakłócenie ciszy nocnej wykroczeniem – kara

Cisza nocna obowiązuje od 22 do 6 rano. Jest to czas, w którym każdemu przysługuje prawo do odpoczynku. Zakłócanie ciszy nocnej jest wykroczeniem, za które grozi pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.…

Czytaj dalej Zakłócenie ciszy nocnej wykroczeniem – kara