Społeczna szkodliwość czynu – okoliczności mające znaczenie cz. II

Czasem przedmiotem działania czynu zabronionego może być mienie, którego kradzież może wywołać jakieś dodatkowe niekorzystne uciążliwości, dodatkowe związane z utratą własnego majątku, czyli pomniejszeniem własnych aktywów. Wreszcie należy zwrócić uwagę…

Czytaj dalej Społeczna szkodliwość czynu – okoliczności mające znaczenie cz. II

Społeczna szkodliwość czynu – okoliczności mające znaczenie cz. I

Art. 59 Kodeksu Karnego (KK) przewiduje, że:  § 1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może…

Czytaj dalej Społeczna szkodliwość czynu – okoliczności mające znaczenie cz. I

Stan wyższej konieczności.

Art.26.§1.Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.…

Czytaj dalej Stan wyższej konieczności.