Obrona konieczna

O obronie koniecznej możemy mówić wtedy, gdy mamy do czynienia z bezprawnym, bezpośrednim zamachem na wszelkie dobra pozostające pod ochroną prawną. Zamachu dokonuje osoba, która narusza prawo bądź pozostaje w…

Czytaj dalej Obrona konieczna

Karalność czynu jako przesłanka odpowiedzialności karnej – określoność czynu

Art. 1 Kodeksu Karnego (kk) i Kodeksu Wykoczeń  (kw) to przepisy które statuują podstawowe przesłanki odpowiedzialności karnej. Możemy też znaleźć w Konstytucji RP zapisy, które nawiązują do tych przesłanek podstawowych, które decydują o zasadach,…

Czytaj dalej Karalność czynu jako przesłanka odpowiedzialności karnej – określoność czynu