Szkodliwa konkurencja podatkowa

Co to jest szkodliwa konkurencja podatkowa? Są to działania różnych państw, mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do lokowania swoich środków pieniężnych w tych krajach z uwagi na podatki. Państwa te…

Czytaj dalej Szkodliwa konkurencja podatkowa

Rodzaje amortyzacji podatkowej

Co to jest w zasadzie amortyzacja podatkowa? Amortyzacja podatkowa jest to rozłożenie kosztów wprowadzanych do majątku przedsiębiorstwa czy spółki w czasie. Amortyzacją można określić wszelkie czynności mające na celu rozłożenie…

Czytaj dalej Rodzaje amortyzacji podatkowej

Zwrot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlegają dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub wniosku bądź też wydanie koncesji czy też zaświadczenia. Obowiązek podatkowy w tym zakresie powstaje w momencie dokonywania czynności, jednakże w…

Czytaj dalej Zwrot opłaty skarbowej

Pojęcie magazynu konsygnacyjnego z ustawy o VAT

Według ustawy o podatku od towarów i usług zwanej ustawą o VAT pod pojęciem magazyn konsygnacyjny, rozumie się wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT miejsce przechowywania na terytorium kraju…

Czytaj dalej Pojęcie magazynu konsygnacyjnego z ustawy o VAT

Abolicja podatkowa

Abolicję podatkową w Polsce reguluje ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta polega na przyznaniu podatnikom…

Czytaj dalej Abolicja podatkowa

Tajemnica skarbowa

Tajemnica skarbowa jest szczególnym rodzajem tajemnicy służbowej. Według Ordynacji podatkowej są nią objęte indywidualne dane znajdujące się w deklaracji i innych dokumentach, które składają podatnicy. Tak więc wymaga przestrzegania zawodowej…

Czytaj dalej Tajemnica skarbowa

Metoda kasowa w podatku od towarów i usług

Metoda kasowa została zastrzeżona przez ustawodawcę dla grupy podmiotów gospodarczych sklasyfikowanych jako „mali podatnicy”. Jest to sposób rozliczenia podatku od towarów i usług Zgodnie z art. 2 pkt. 25 ustawy…

Czytaj dalej Metoda kasowa w podatku od towarów i usług

Jakie podatki może pobierać inkasent?

Instytucja inkasenta, jako podmiotu obowiązanego do pobrania od podatnika i odprowadzenia podatku we właściwym terminie na konto organu podatkowego ma na celu przyśpieszenie i zwiększenie ściągalności podatków o charakterze lokalnym.…

Czytaj dalej Jakie podatki może pobierać inkasent?