Numer NIP i jego uregulowanie prawne

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które…

Czytaj dalej Numer NIP i jego uregulowanie prawne

Podatek leśny

Obecna konstrukcja podatku leśnego, zakłada jego majątkowy charakter, opierając się na założeniu, w obecnych warunkach zarówno ekonomicznych jak i dotyczących ochrony środowiska, uzyskiwanie stałego dochodu z gruntów leśnych jest raczej…

Czytaj dalej Podatek leśny

Przedawnienie zaległości podatkowych

 Instytucja przedawnienia polega na tym, iż po upływie określonego w ustawie czasu zobowiązanie w prawdzie nie wygasa, jednak nie może zostać wyegzekwowane na drodze sądowej. W przypadku Ordynacji podatkowej, ustawodawca…

Czytaj dalej Przedawnienie zaległości podatkowych

Podatek od gier i zakładów wzajemnych

Podatek ten jest podatkiem konsumpcyjnym i pośrednim. Krótko mówiąc płacony jest przez konsumentów. Zasady opodatkowania podatkiem od gier reguluje ustawa z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach…

Czytaj dalej Podatek od gier i zakładów wzajemnych

Kumulacja przedmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kumulacja przedmiotowa to rozwiązanie dla podatnika niekorzystne, bowiem łączy dochody uzyskane z różnych źródeł. W związku z tym przyjęto w ustawie taką zasadę, że każdy płatnik nalicza podatnikowi zaliczki według sumy…

Czytaj dalej Kumulacja przedmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe to zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald. Na księgę składają się: 1. Dziennik- zawiera chronologiczne zdarzenia gospodarcze, których zapisu dokonuje się wg dat powstania dowodów księgowych. 2. Księga…

Czytaj dalej Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Mały podatnik w rozumieniu ustawy o VAT.

Mały podatnik to podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego, któremu z związku z tym przysługują dodatkowe uprawnienia. W świetle art.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o…

Czytaj dalej Mały podatnik w rozumieniu ustawy o VAT.

Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pierwszym rodzajem kumulacji w podatku dochodowym od osób fizycznych jest kumulacja podmiotowa. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób fizycznych, dlatego że umożliwia obniżenie wysokości należnego podatku. Kumulacja ta polega na…

Czytaj dalej Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych