Kto może zostać opodatkowany za pomocą karty podatkowej

Karta podatkowa jest ryczałtową, uproszczoną i uprzywilejowaną formą opodatkowania, przewidzianą dla niewielkich podmiotów osiągających stosunkowo niewielkie obroty. Uważana za najprostszą formę opodatkowania. Jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone w Ustawie…

Czytaj dalej Kto może zostać opodatkowany za pomocą karty podatkowej

Właściwość organów podatkowych i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Właściwość organów podatkowych Organy podatkowe przestrzegają właściwości z urzędu. Jeżeli decyzję wydał organ niewłaściwy, to mamy podstawę stwierdzenia nieważności postępowania, tak więc organy zazwyczaj bardzo „pilnują” właściwości. Art. 19 Ordynacji…

Czytaj dalej Właściwość organów podatkowych i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Uprawnienia inspektorów skarbowych

Inspektorzy w celu wykonania należytej kontroli mają do dyspozycji wiele uprawnień. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2004 r. Nr…

Czytaj dalej Uprawnienia inspektorów skarbowych

Zastaw skarbowy

Instytucja zastawu skarbowego została uregulowana w art. 41 i następnych ustawy Ordynacja podatkowa. Zastaw skarbowy to szczególny rodzaj zastawu ustawowego, który uprawnia wierzyciela do dochodzenia zaspokojenia z rzeczy bez względu…

Czytaj dalej Zastaw skarbowy

Budowa sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe jest nieocenionym źródłem informacji o działalności każdego przedsiębiorstwa. Są to wyniki finansowe przedsiębiorstwa, które sporządza się zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządzanie ich uregulowane jest w rozdziale 5 ustawy…

Czytaj dalej Budowa sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Usługa ta polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, które ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.…

Czytaj dalej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Definicja inwestycji w rachunkowości

Definicja inwestycji w świetle art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości kształtuje się następująco: inwestycje są to aktywa, które jednostka posiada w celu…

Czytaj dalej Definicja inwestycji w rachunkowości

Podatek tonażowy

Ustawa o podatku tonażowym jest aktem prawnym regulującym sposób opodatkowania dochodów (przychodów) osiąga­nych przez wąski krąg podatników tj. armatorów eksploa­tujących statki handlowe w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności…

Czytaj dalej Podatek tonażowy