Zwolnienia z podatku od nieruchomości.

W pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do nieruchomości powstaje obowiązek podatkowy. Obowiązek ten jest bezwzględnie obowiązujący i dotyczy każdego, kto nabył tytuł prawny…

Czytaj dalej Zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Kontrola podatkowa a prawa podatnika

 Kontroli podatkowej może podlegać każdy z podatników. Problematyka ta została głównie uregulowana w ustawie z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa. Co do zasady organem kontrolującym jest organ podatkowy I instancji…

Czytaj dalej Kontrola podatkowa a prawa podatnika

Akcyza na węgiel

Zgodnie z ustawą z dnia 16 września o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców od 2 stycznia 2012r. handel węglem i koksem obłożony został akcyzą. Dotyczy  to tylko wyrobów przeznaczonych…

Czytaj dalej Akcyza na węgiel