Nowe stawki podatku VAT

Z początkiem roku 2011 weszły w życie nowe stawki podatku VAT: 5, 8 i 23%. Jest to równoznaczne z wyższymi rachunkami za większość towarów i usług oraz koniecznością przygotowania się…

Czytaj dalej Nowe stawki podatku VAT

Towar w rozumieniu ustawy o VAT

Towar jest rzeczą ruchomą, ale towarem są również wszelkie postacie energii i grunt, który na gruncie poprzedniej ustawy nie był w ogóle objęty podatkiem VAT. Towary muszą być przedmiotem obrotu,…

Czytaj dalej Towar w rozumieniu ustawy o VAT

Zmiany w ordynacji podatkowej

Nowelizacja dwóch ustaw – Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników mają ułatwić składanie deklaracji podatkowych, zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w formie elektronicznej. Ponadto nastąpi…

Czytaj dalej Zmiany w ordynacji podatkowej

Wydatki na reklamę jako koszty podatkowe

Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z reklamy w firmie warto przyjrzeć się podstawowym uregulowaniom prawa podatkowego, które dotyczą możliwości uznania przez przedsiębiorców wydatków na reklamę za koszty uzyskania przychodów. Obecnie…

Czytaj dalej Wydatki na reklamę jako koszty podatkowe