Stosunek VAT do dyrektyw

Obecna ustawa VAT była już dwu/trzykrotnie poważnie nowelizowana, ale dalej nie odpowiada swoja treścią wymaganiom dyrektywy. Urzędy skarbowe i urzędy celne wszystkich instancji stosują się ściśle do treści ustawy, ale…

Czytaj dalej Stosunek VAT do dyrektyw

Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkowa grupa kapitałowa

ZAŁOŻENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH I W JAKIM SENSIE SĄ ONE ROZBIEŻNE Z PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH. Jeśli chodzi o zasady kumulacji, mamy w podatku dochodowym od osób…

Czytaj dalej Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkowa grupa kapitałowa

Podatki lokalne i przykładowe ich stawki w 2010

Podatki lokalne jest to grupa podatków, stanowiących dochody własne gmin. Rady poszczególnych gmin mają prawo do ustalania ich wielkości w zależności od stawek maksymalnych, które zawarte są w ustawie o…

Czytaj dalej Podatki lokalne i przykładowe ich stawki w 2010

Podatek VAT a prawo Unii Europejskiej

Podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy to podatki, które podlegają kontroli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, czyli zatem jest instytucja zewnętrzna, która patrzy naszemu fiskusowi na ręce. Zarówno jedna, jak…

Czytaj dalej Podatek VAT a prawo Unii Europejskiej

Wykroczenia skarbowe.

Wykroczeniami skarbowymi są czyny zabronione przez k.k.s. pod groźbą kary grzywny, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej (np. podatku) albo wartość przedmiotu czynu (np. wartość przemyconego towaru)…

Czytaj dalej Wykroczenia skarbowe.