Kary za brak OC!

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, na mocy którego zakład ubezpieczeń zobowiązany jest pokryć ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód. Warunkiem jest posiadanie przez osobę ubezpieczoną odpowiedzialności…

Czytaj dalej Kary za brak OC!

Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

Podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gier i zakładów, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier. Obowiązek podatkowy w…

Czytaj dalej Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

e-deklaracje podatkowe!

Dnia 8 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 57 poz.…

Czytaj dalej e-deklaracje podatkowe!

Praca sezonowa a obowiązki podatkowe

Dla wielu osób praca wakacyjna jest jedynym okresem w roku, w którym podejmują zatrudnienie. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim uczniów i studentów, którzy najczęściej nie są świadomi obowiązku wypełniania podatkowych…

Czytaj dalej Praca sezonowa a obowiązki podatkowe

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT od ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej; W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o…

Czytaj dalej Podatek VAT