Cesja umowy ubezpieczenia a przychód podatkowy

Dokonania cesji praw albo praw i obowiązków z umowy przez ubezpieczającego na ubezpieczonych (pracownicy) prawa do jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych przysługują ubezpieczającemu W drodze umowy cesji ubezpieczający przenosi na ubezpieczonych…

Czytaj dalej Cesja umowy ubezpieczenia a przychód podatkowy