Pojęcie mobbingu

Istnieje w prawie pracy pojęcie mobbingu - termin ten został zdefiniowany w treści art. 943 Kodeksu Pracy (KP): § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania…

Czytaj dalej Pojęcie mobbingu

Jak udowodnić mobbing?

  • Post author:
  • Post category:mobbing

Często zdarzają się sprawy, w których rozstrzygnięcie czy pracownik rzeczywiście był mobbingowany jest trudne do rozstrzygnięcia. Co warte podkreślenia, to dla pracownika sprawa o mobbing jest bardzo trudna, gdyż to…

Czytaj dalej Jak udowodnić mobbing?

Mobbing – reguły ogólne

  Mobbing jest regulowany w art. 943 Kodeksu Pracy: Art. 943. § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko…

Czytaj dalej Mobbing – reguły ogólne